ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อมูลจังหวัด

สาร


นายทองทวี พิมเสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

            จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคและเชื่อมโยงไปสู่ชายแดนอินโดจีน โดยเส้นทาง Economic East-West Corridor จะทำให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและประกอบกับจังหวัดมียุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตรเศรษฐกิจ จึงเป็นข้อได้เปรียบ ปัจจุบันนักลงทุนให้ความสนใจในจังหวัดมหาสารคามมากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยด้านการลงทุน หลายด้านที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในจังหวัดมหาสารคามคำกว่าจังหวัดใกล้เคียง ปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนเพื่อตัดสินใจมาลงทุนในจังหวัดมหาสารคาม คือ

1. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะหลายแห่ง สามารถพัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ

2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ เกลือสินเธาว์ เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท

3. มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน

4. มีสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปา และเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่มีความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม

5. มีราคาที่ดิน และค่าจ้างแรงงานที่ตำกว่าจังหวัดใกล้เคียง

6. มีทำเลที่ตั้งในเขตส่งเสริมการลงทุนในเขต3. พิเศษ ทำให้นักลงทุนในจังหวัดมหาสารคามได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีที่มากกว่าเขต 3 ธรรมดา

             จัหวัดมหาสารคามมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่มากเพียง 326 โรงงาน จึงมีแรงงานเพียงพอ และมีที่ดินรวมทั้งวัตถุดิบจำนวนมากที่สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ทำให้จังหวัดมหาสารคามมี บรรยากาศในการลงทุน เป็นที่หน้าสนใจของนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

  • ตราจังหวัด

  • ดอกไม้ประจำจังหวัด

"จำปาขาว"

  • คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน     ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า     ตักสิลานคร

  • ที่ตั้ง/อาณาเขต

จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเรียกว่า สะดืออีสาน มีพื้นที่ 5,228,843 ตร.กม. หรือ 3,268,026.87 ไร่ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพ ทางรถยนต์ 470 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัด ดังนี้

  • ทิศเหนือ           จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิศใต้                จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก    จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันตก       จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์

 

  • วิสัยทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการก่อตั้งเมืองมหาสารคาม

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัด

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ข้อมูลการเดินทางdot

dot

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 
  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวฮางกุดรัง  ผลิตข้าวฮาง ข้าวกล้องงอก   บริษัท อนันต์ไพศาล มหาสารคาม จำกัด ผลิตเสื้อไหมพรมส่งออก
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวบรบือ  ผลิตและจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี  บริษัท เอเซียประกันภัย1995 จำกัด สาขามหาสารคาม
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  ศูนย์บริการค็อกพิท สารคามผ้าเบรคยางยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์
 สหกรณ์การเกษตร บรบือ จำกัด  ผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ตักสิลานคร  บริษัท มิ่งเฮง นิตติ้ง จำกัด ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าไหมพรมสำเร็จรูปส่งออก
 โรงบรรจุก๊าส ศรีสุขเจริญผล  บรรจุและจำหน่ายแก๊ส LPG รถยนต์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร พาณิชย์ มหาสารคาม ผลิตจำหน่ายคอนกรีต
 ศูนย์บริการกู๊ดเยียร์อีเกิ้ลสโตร์ ศูนย์บริการยาง ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด  บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด  รับซื้อมันสำปะหลัง ผลิตแป้งมัน
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ถาวรการช่าง  อู่ซ่อมสี และตัวถังรถยนต์ มาตรฐาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยัคฆ์แก๊ส  จำหน่ายแก๊ส LPG.รถยนต์ แก๊สหุงต้ม
 บริษัท สารคามเกษตร จำกัด  ผู้ผลิตจำหน่ายนมสดพาสเจอร์ไรส์  บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด ผู้ผลิตรถสามล้อเครื่องอเนกประสงค์
 บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง 2005 จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์  ชมทั้งหมด 
 
มาเป็นเพื่อนบ้านกับเรา เพียงนำ CODE ไปติด WEB แล้วแจ้งเราที่
 
  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
จัดทำโดย : สำนักงานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ห้อง 309 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 043-777-689,โทรสาร. 043-777-690 E-mail : info@ftimk.com
webmaster :wisoot prateepawanich  wisoot_pr@yahoo.com

เชิญเยี่ยมชม : เว็บไซต์กิจการของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม มหาสารคาม และ         :  เชิญเยี่ยมชมลิงค์เพื่อนบ้านเราทั้งหมด 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม รีสอร์ทมีระดับ ศูนย์เกษตรอุตสาหกรรมดอนหว่าน สินค้ามาตราฐาน อีฮงมอเตอร์ ฝากซื้อขาย ตักสิลานครดอทคอม Tcom Mahasarakham มหาสารคาม นาม ตักสิลานคร